CSV Kielen Generalversammlung

Iwer 60 Leit op onser Generalversammlung 2018 zu Keespelt an der Salle polyvalente mat engem iessen als Ofschloss. Merci dem Laurent Zeimet fir deng flott Ried.