CSV Neijoerspatt

E gutt gefëllte Sall bei onsem Neijoerspatt vun der CSV-Kielen. Top Ambiance a vill positiv Diskussiounen 🙂

p e flott Joer 2020 🙂