Skip to content

Budget 2023

De Budget 2023 ass am Gemengerot gestëmmt ginn. Et ass e Budget mat groussen Erausfuederungen.

CSV Kielen ass prett fir des Aufgaben unzegoen👍

Beitrag deelen