Skip to content

Ons Sektioun – csv Kielen

Comité

Président: Romain Kockelmann

Secrétaire: Guy Breden

Trésorier: Claude Schroeder

Memberen :

Patrick BERTEMES

Alain BIVER

Fernand BIVER

Joseph BONIFAS

Nico BONIFAS

Antoinette CAPELLI-HELLERS

Robert DE LA GARDELLE

Kevin DOS SANTOS

Paula DOS SANTOS-MACIEL

Felix EISCHEN

Raymond FABER

Patrick FISCHBACH

Georges FRIEDERES

Katrin IANNIZZI

Norbert JUNG

Guy KOHNEN

Fernand KLEIN

Roger KNEPPER

Natacha KOCH ÉP. SCHIRTZ

Paul LANGERS

Vic. LIPPERT

Antonio MARTINO

Katarina PECIREP

Roland SCHMIT

Joé SCHROEDER

Felix THILL

Norbert THILL

Théo TONNAR

Kevin URBING

Pauline VAN WISSEN

Paul WAGNER

Svenja ZELDER

Aus dem Gemengerot

Wat leeft am Gemengerot? Mir informéieren Iech.